Augustus 2012

9,10 auggustus - Top of Holland Golf Open 2012

Donderdag 9 augustus:  Het Greensome Kampioenschap voor 2 man/vrouw of mixed teams. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de Drentsche, met Approach Golf als hoofdsponsor voor een uitgebreide prijzentafel. De teamwedstrijd is een open wedstrijd en er kan ook worden ingeschreven door teams, die niet deelnemen aan de individuele wedstrijd , het “Open” op vrijdag 10 augustus.

Programma: 

vanaf 10.30 uur; Koffie/theeontvangst met lekkernij en gelegenheid tot inslaan op de drivingrange, de ballen worden hiervoor ter beschikking gesteld.

11.30 uur, briefing in het clubhuis, gevolgd door het vertrek naar de startholes.

12.00 uur, shotgunstart van de flights

16.30-18.30 uur, binnenkomst van de flights, met aansluitend een borrelgarnituur en de prijsuitreiking van de dagprijzen voor de teams en de neary en longest drives voor de individuele deelnemers.   Tijdens de nazit is er een gelegenheid om deel te nemen aan “de Peer over het Meer”, een longest drive vanaf het terras van het clubhuis naar de overzijde van de vijver (green hole 9 van het gele parcours). Hiermee is ook nog een leuke prijs te verdienen voor diegene, die zijn bal het verst weet te slaan.

Vrijdag 10 augustus:  Het Top of Holland Golf “Open”2012 voor individuele deelnemers. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Top of Holland Golf, met de medewerking van een aantal sponsoren, die voor een fraaie prijzentafel en goodies (T-gifts) zullen gaan zorgen. Tevens wordt er een sublieme golfreis naar het buitenland beschikbaar gesteld, welke onder de deelnemers zal worden verloot. De wedstrijd is een open wedstrijd en er kan worden ingeschreven door individuele golfers, in het bezit van een valide EGA handicap van 0-36. De maximum playing handicap wordt vastgesteld op 36 strokes. Deelnemers zijn niet verplicht, om aan de teamwedstrijd van 9 augustus deel te hebben genomen. Het “Open” 2012 is verder niet uitsluitend voorbehouden aan deelnemers van voorgaande edities van Top of Holland Golf.

Programma:

Vanaf 10.30 uur; Koffie/theeontvangst met lekkernij en gelegenheid tot inslaan op de drivingrange, de ballen worden hiervoor ter beschikking gesteld.

11.30 uur, welkomstwoord en briefing in het clubhuis, gevolgd door het vertrek naar de startholes. Er wordt gestart in mixed vierbal flights.

12.00 uur, shotgunstart van de flights, in de baan zal er een beperkte baancatering plaats vinden. Een eventueel lunchpakket kan men individueel  bij de horeca laten verzorgen.

16.30-18.30 uur, binnenkomst van de flights, met aansluitend een borrelgarnituur, gevolgd door de prijsuitreiking van de dagprijzen, de neary en de longest drives. Verder vindt onder de deelnemers de verloting plaats van de buitenlandse reis. Hierna is er de gelegenheid om te douchen en te kleden. Aansluitend zal er vanaf 18.30 uur de gezamenlijke barbecue worden gehouden. De locatie voor de barbecue zal het clubhuis van de “Drentsche”zijn.

*** EXTRA INFORMATIE ***

Voor een verblijf tijdens het Top of Holland Golf “Open”2012 van één of meerdere nachten in de nieuwe Golf Lodge op de “Drentsche”, zal er door de DG&CC te zijner tijd een aantrekkelijk kennismakingsarrangement worden aangeboden aan de deelnemers van het evenement. De reservering en facturering van dit arrangement valt buiten de verantwoordelijkheid van Top of Holland Golf. Informatie omtrent deze mogelijkheden zullen wij te zijner tijd op onze site onder de button “Nieuws” gaan vermelden.

De inschrijving voor één of beide toernooidagen geschiedt volgens de site; www.topofhollandgolf.nl De inschrijving wordt pas definitief, nadat het inschrijfgeld van resp. € 70,= voor de teaminschrijving  (2 personen) van het Greensome Kampioenschap en € 80,= voor de individuele inschrijving van het Top of Holland Golf “Open”2012, op de bankrekening is ontvangen en uw naam vermeld staat op de deelnemerslijst.